Przedstawiamy Państwu przepisy
które polecają pracownicy firmy Społem

Aktaulnie nie obowiązuje gazetka promocyjna.
Zapraszamy za kilka dni

 Piekarnia „Społem” PSS oferuje swoim Klientom szeroki asortyment wyrobów piekarniczych i cukierniczych o wysokiej jakości. Dystrybucja naszych wyrobów odbywa się na terenie miasta Elbląga i województwa Warmińsko –...więcej »

Sprzedaż detaliczna jest jedną z głównych działalności Spółdzielni. Na dzień dzisiejszy „Społem” PSS w Elblągu posiada 13 placówek handlowych. Dwa sklepy należą do ogólnopolskiej sieci sklepów typu LUX....więcej »Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni 14 maja 2019 r. godz. 12:00

Wtorek 23 Kwiecień 2019

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu  zawiadamia Członków Spółdzielni  o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie... więcej »

LOKALE DO WYNAJĘCIA ! ! !

Pištek 22 Marzec 2019

Spółdzielnia "Społem" PSS w Elblagu posiada do wynajęcia lokale:- lokal przy ul. Odrodzenia 21 o powierzchni około 350 m2 w cenie 15 zł/m2- lokal przy ul.... więcej »

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Czwartek 28 Luty 2019

             ZARZĄD „SPOŁEM” POWSZECHNEJ  SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W ELBLĄGU  ZAWIADAMIA      ... więcej »


przejdz do archiwum »

"Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Elblągu

ul. Pływacka 25,
82-300 Elbląg
tel. 55 611 48 00

Sekretariat Prezesa Zarządu
tel: 883371970;
      

fax: /0-55/ 611 48 01
e-mail: poczta@spolem.elblag.pl


zobacz więcej »

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni 16 maja 2018 r. godz. 12:00

Data dodania: 2018-04-25

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu zawiadamia Członków Spółdzielni o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. o godz. 1200 w Restauracji MammaMia ul. Krótka 4 w Elblągu

PORZĄDEK OBRAD

I. Otwarcie Zebrania.

II. Wybór prezydium Zebrania w składzie:
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- sekretarz.

III. Uchwalenie regulaminu i przyjęcie porządku obrad.

IV. Wybór komisji:

a) mandatowej
b) uchwał i wniosków

V. Sprawozdanie komisji mandatowej o prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i wniosków.

VI. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok i zamierzone działania na 2018 r.

VII. Informacja z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania.

VIII. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.

IX. Dyskusja nad sprawozdaniami.

X. Przedstawienie projektów uchwał oraz podjecie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017 r. i sprawozdania finansowego za 2017 r., obejmującego informację dodatkową, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym,
2) podziału nadwyżki bilansowej,
3) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
4) zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na 2018 r.,
5) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
6) zmiany w Statucie Spółdzielni,
7) wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Kowalskiej 19/3
8) procesu połączenia „Społem” PSS w Elblągu ze Spółdzielnią „Społem” PSS w Kwidzynie

XI. Przedstawienie i przyjęcie wniosków wynikających z dyskusji.

XII. Zamknięcie Zebrania.

/-/ Z A R Z Ą D


Naszym klientom proponujemy Kartę programu PRIMOPARTNER jest to karta lojalnościowa, dzięki której będziecie Państwo mogli gromadzić punkty za zakupy dokonywane w placówkach handlowych "Społem" PSS Elbląg.   Punkty rozpoczynamy zbierać od 15 zł. 15 zł - 1 punkt 20 zł - 2 punkty 30 zł - 3 punktyRegulamin Programu Lojalnościowego „PRIMO PARTNER” I. Wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa i nagradzania w Programie Lojalnościowym. II. Program... więcej »

Imię i nazwisko

E-mail

Temat zapytania

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody
autorów bez zezwolenia - zabronione!