Przedstawiamy Państwu przepisy
które polecają pracownicy firmy Społem

Aktaulnie nie obowiązuje gazetka promocyjna.
Zapraszamy za kilka dni

 Piekarnia „Społem” PSS oferuje swoim Klientom szeroki asortyment wyrobów piekarniczych i cukierniczych o wysokiej jakości. Dystrybucja naszych wyrobów odbywa się na terenie miasta Elbląga i województwa Warmińsko –...więcej »

Sprzedaż detaliczna jest jedną z głównych działalności Spółdzielni. Na dzień dzisiejszy „Społem” PSS w Elblągu posiada 13 placówek handlowych. Dwa sklepy należą do ogólnopolskiej sieci sklepów typu LUX....więcej »PROMOCJA NA OTWARCIE SKLEPU nr 82 - ZAPRASZAMY !

Œroda 18 Wrzesień 2019

SUPER CENY NA  PRZYWITANIE W DNIACH 20-21 WRZEŚNIA PROMOCJA  Ogonówka kier  12,99... więcej »

Otwarcie sklepu nr 82 na ul. Słonecznej 13a w Elblągu

Poniedziałek 16 Wrzesień 2019

Zapraszamy w dniu 20 września 2019 r. o godzi. 8:00 NA OTWARCIEnowo wyremontowanego sklepu nr 82 na ul. Słonecznej 13a w Elblągu.  ZAPRASZAMYod poniedziałku do... więcej »

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni 14 maja 2019 r. godz. 12:00

Wtorek 23 Kwiecień 2019

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu  zawiadamia Członków Spółdzielni  o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie... więcej »


przejdz do archiwum »

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Elblągu

ul. Pływacka 25,
82-300 Elbląg
tel. 55 611 48 00

Sekretariat Prezesa Zarządu
tel: 883371970;
      
fax: /0-55/ 611 48 01
e-mail: poczta@spolem.elblag.pl


zobacz więcej »

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni 14 maja 2019 r. godz. 12:00

Data dodania: 2019-04-23

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu  zawiadamia Członków Spółdzielni  o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się  w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 12:00 w Restauracji Wiarus  ul. Krótka 4 w Elblągu

 PORZĄDEK OBRAD

I. Otwarcie Zebrania.

II. Wybór prezydium  Zebrania w składzie:

- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- sekretarz.

III. Uchwalenie regulaminu i przyjęcie porządku obrad. 

IV. Wybór komisji:
                    a) mandatowej                        w ilości 3 osób
                    b) wyborczo - skrutacyjnej     w ilości 3 osób
                    c) uchwał i wniosków             w ilości 3 osób

V. Sprawozdanie komisji mandatowej o prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i wniosków.

VI. Podanie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

VII. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 rok i zamierzone działania na 2019 r.

VIII. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

IX. Informacja z realizacji uchwał i wniosków za rok 2018.

X. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

XI. Przedstawienie protokołu z lustracji Spółdzielni.

XII. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”.

XIII.  Dyskusja nad sprawozdaniami

XIV. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

XV. Przedstawienie projektów uchwał oraz podjecie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018 r. i sprawozdania finansowego za 2018 r., obejmującego informację dodatkową, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym,
2) podziału nadwyżki bilansowej,
3) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
4) zatwierdzenia kierunków  działania Spółdzielni na 2019 r.,
5) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
6) wyboru członków Rady Nadzorczej,
7) wyboru delegatów na Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”
8) sprzedaż powierzchni w budynku przy ul. 1-Maja 54 (parter i I piętro)
9) przyjęcie wniosków polustracyjnych

 XVII.     Przedstawienie i przyjęcie wniosków wynikających z dyskusji.

 XVIII.      Zamknięcie obrad.

                                                                                                         /-/  Z A R Z Ą DNaszym klientom proponujemy Kartę programu PRIMOPARTNER jest to karta lojalnościowa, dzięki której będziecie Państwo mogli gromadzić punkty za zakupy dokonywane w placówkach handlowych "Społem" PSS Elbląg.   Punkty rozpoczynamy zbierać od 15 zł. 15 zł - 1 punkt 20 zł - 2 punkty 30 zł - 3 punktyRegulamin Programu Lojalnościowego „PRIMO PARTNER” I. Wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa i nagradzania w Programie Lojalnościowym. II. Program... więcej »

Imię i nazwisko

E-mail

Temat zapytania

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody
autorów bez zezwolenia - zabronione!