Przedstawiamy Państwu przepisy
które polecają pracownicy firmy Społem

Aktaulnie nie obowiązuje gazetka promocyjna.
Zapraszamy za kilka dni

 Piekarnia „Społem” PSS oferuje swoim Klientom szeroki asortyment wyrobów piekarniczych i cukierniczych o wysokiej jakości. Dystrybucja naszych wyrobów odbywa się na terenie miasta Elbląga i województwa Warmińsko –...więcej »

Sprzedaż detaliczna jest jedną z głównych działalności Spółdzielni. Na dzień dzisiejszy „Społem” PSS w Elblągu posiada 12 placówek handlowych. Trzy sklepy współpracują pod nazwą Społem – Sokół. W...więcej »ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ!!!

Czwartek 17 Czerwiec 2021

więcej »

ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ!!!

Czwartek 17 Czerwiec 2021

więcej »

Zebranie Przedstawicieli w dn. 14.06.2021 r.

Czwartek 27 Maj 2021

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu  zawiadamia Członków Spółdzielni  o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie... więcej »


przejdz do archiwum »

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Elblągu

ul. Pływacka 25,
82-300 Elbląg
tel. 883371970

Sekretariat Prezesa Zarządu
tel: 883371970
     
e-mail: poczta@spolem.elblag.pl


zobacz więcej »

Zebranie Przedstawicieli 09.06.2020 r.

Data dodania: 2020-05-25

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu  zawiadamia Członków Spółdzielni  o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się 
w dniu 09 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w  świetlicy Spółdzielni przy ul. Pływackiej 25 w Elblągu

 PORZĄDEK OBRAD

I. Otwarcie Zebrania. 

II. Wybór prezydium  Zebrania w składzie:
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- sekretarz.

III. Uchwalenie regulaminu i przyjęcie porządku obrad.

IV. Wybór komisji:
        a) mandatowej                        w ilości 3 osób
        b) uchwał i wniosków             w ilości 3 osób

V. Sprawozdanie komisji mandatowej o prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i wniosków.

VI. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 roku i zamierzone działania na 2020 r.

VII. Informacja z realizacji uchwał i wniosków za rok 2019.

VIII. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.

IX.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

X. Przedstawienie projektów uchwał oraz podjecie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2019 r. i sprawozdania finansowego za 2019 r., obejmującego informację dodatkową, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym,
2) podziału nadwyżki bilansowej,
3) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
4) zatwierdzenia kierunków  działania Spółdzielni na 2020 r.,
5) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

XI.     Przedstawienie i przyjęcie wniosków wynikających z dyskusji.

XII.    Zamknięcie obrad.

                                                                                                         /-/  Z A R Z Ą DNaszym klientom proponujemy Kartę programu PRIMOPARTNER jest to karta lojalnościowa, dzięki której będziecie Państwo mogli gromadzić punkty za zakupy dokonywane w placówkach handlowych "Społem" PSS Elbląg.   Punkty rozpoczynamy zbierać od 15 zł. 15 zł - 1 punkt 20 zł - 2 punkty 30 zł - 3 punktyRegulamin Programu Lojalnościowego „PRIMO PARTNER” I. Wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa i nagradzania w Programie Lojalnościowym. II. Program... więcej »

Imię i nazwisko

E-mail

Temat zapytania

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody
autorów bez zezwolenia - zabronione!