Przedstawiamy Państwu przepisy
które polecają pracownicy firmy Społem

Aktaulnie nie obowiązuje gazetka promocyjna.
Zapraszamy za kilka dni

 Piekarnia „Społem” PSS oferuje swoim Klientom szeroki asortyment wyrobów piekarniczych i cukierniczych o wysokiej jakości. Dystrybucja naszych wyrobów odbywa się na terenie miasta Elbląga i województwa Warmińsko –...więcej »

Sprzedaż detaliczna jest jedną z głównych działalności Spółdzielni. Na dzień dzisiejszy „Społem” PSS w Elblągu posiada 12 placówek handlowych. Trzy sklepy współpracują pod nazwą Społem – Sokół. W...więcej »ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ!!!

Czwartek 17 Czerwiec 2021

więcej »

ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ!!!

Czwartek 17 Czerwiec 2021

więcej »

Zebranie Przedstawicieli w dn. 14.06.2021 r.

Czwartek 27 Maj 2021

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu  zawiadamia Członków Spółdzielni  o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie... więcej »


przejdz do archiwum »

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Elblągu

ul. Pływacka 25,
82-300 Elbląg
tel. 883371970

Sekretariat Prezesa Zarządu
tel: 883371970
     
e-mail: poczta@spolem.elblag.pl


zobacz więcej »

Zebranie Przedstawicieli w dn. 14.06.2021 r.

Data dodania: 2021-05-27

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu  zawiadamia Członków Spółdzielni  o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w  świetlicy Spółdzielni przy ul. Pływackiej 25 w Elblągu

            PORZĄDEK OBRAD

I.    Otwarcie Zebrania.

II.    Wybór prezydium  Zebrania w składzie:
-    przewodniczący,
-    zastępca przewodniczącego,
-    sekretarz.

III.    Uchwalenie regulaminu i przyjęcie porządku obrad.

IV.    Wybór komisji:
            a) mandatowej                     w ilości 3 osób
            b) uchwał i wniosków         w ilości 3 osób

V.    Sprawozdanie komisji mandatowej o prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do     podejmowania uchwał i wniosków.

VI.    Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 roku i zamierzone działania na 2021 r.

VII.    Informacja z realizacji uchwał i wniosków za rok 2020.

VIII.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.

IX.     Dyskusja nad sprawozdaniami.

X.    Przedstawienie projektów uchwał oraz podjecie uchwał w sprawach:
1)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2020 r. i           sprawozdania finansowego za 2020 r., obejmującego informację dodatkową, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym,
2)    podziału nadwyżki bilansowej,
3)    udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
4)    zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na 2021 r.,
5)    ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
6)    przystąpienia do spółki KPH SPOŁEM Sp. z o.o.,
7)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej  95,
8)    wyboru przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Krajowej Rady Spółdzielczej.

XI.     Przedstawienie i przyjęcie wniosków wynikających z dyskusji.

XII.    Zamknięcie obrad.                                                                                                         /-/  Z A R Z Ą D


Naszym klientom proponujemy Kartę programu PRIMOPARTNER jest to karta lojalnościowa, dzięki której będziecie Państwo mogli gromadzić punkty za zakupy dokonywane w placówkach handlowych "Społem" PSS Elbląg.   Punkty rozpoczynamy zbierać od 15 zł. 15 zł - 1 punkt 20 zł - 2 punkty 30 zł - 3 punktyRegulamin Programu Lojalnościowego „PRIMO PARTNER” I. Wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa i nagradzania w Programie Lojalnościowym. II. Program... więcej »

Imię i nazwisko

E-mail

Temat zapytania

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody
autorów bez zezwolenia - zabronione!