hamburger icon
close menu icon
PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI 23 MAJ 2022

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu  zawiadamia Członków Spółdzielni  o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się 

w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 1200 w Restauracji Wiarus ul. Krótka 4 w Elblągu

 

PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór prezydium Zebrania w składzie:
  • przewodniczący,
  • zastępca przewodniczącego,
  •  
 • Uchwalenie regulaminu i przyjęcie porządku obrad.
 1. Wybór komisji:
 2. a) mandatowej w ilości 3 osób
 3.   b) uchwał i wniosków             w ilości 3 osób
 4. Sprawozdanie komisji mandatowej o prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021 roku i zamierzone działania na 2022 r.
 • Informacja z realizacji uchwał i wniosków za rok 2021.
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 2. Przedstawienie projektów uchwał oraz podjecie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2021 r. i sprawozdania finansowego za 2021 r., obejmującego informację dodatkową, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym,
 • podziału nadwyżki bilansowej,
 • udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
 • zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na 2022 r.,
 • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 1. Przedstawienie i przyjęcie wniosków wynikających z dyskusji.

XII.    Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                         /-/  Z A R Z Ą D

 

 

 

                                                                                                         

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Elblągu ul. Pływacka 25, 82-300 Elbląg
tel. 883 371 970
Biuro Handlu tel kom: 883371954 - kierownik
e-mail: handel@spolem.elblag.pl
Sekretariat Prezesa Zarządu tel: 883 371 970
e-mail: poczta@spolem.elblag.pl
Piekarnia tel: 883371952
e-mail:produkcja@spolem.elblag.pl
prev img

Napisz swoją opinie!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda