hamburger icon
close menu icon
PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ

Zwołanie Zebrania Przedstawicieli

 Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu  zawiadamia Członków Spółdzielni  o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się 

w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 1200 w Restauracji Wiarus ul. Krótka 4 w Elblągu

 PORZĄDEK OBRAD

 Otwarcie Zebrania.

 1. Wybór prezydium Zebrania w składzie:
  1. przewodniczący,
  2. zastępca przewodniczącego,
  3.  
 • Uchwalenie regulaminu i przyjęcie porządku obrad.
 1. Wybór komisji:
 2. a) mandatowo-skrutacyjnej w ilości 3 osób
 3. b) uchwał i wniosków             w ilości 3 osób

 

 1. Sprawozdanie komisji mandatowej o prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i wniosków.

 

 1. Podanie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

 

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022 rok i zamierzone działania na 2023 r.

 

 • Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

 

 1. Informacja z realizacji uchwał i wniosków za rok 2022.

 

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.

 

 1. Przedstawienie protokołu z lustracji Spółdzielni.

 

 • Dyskusja nad sprawozdaniami.

 

 • Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

 

 • Przedstawienie projektów uchwał oraz podjecie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022 r. i sprawozdania finansowego za 2022 r., obejmującego informację dodatkową, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym,
 • podziału nadwyżki bilansowej,
 • udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
 • zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na 2023 r.,
 • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • zmiany w Statucie Spółdzielni,
 • wyboru członków Rady Nadzorczej,
 • zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej,
 • przyjęcie wniosków polustracyjnych,
 • przyjęcie uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.

 

 1. Przedstawienie i przyjęcie wniosków wynikających z dyskusji.

 

XVI.    Zamknięcie obrad.

                                                                                                         /-/  Z A R Z Ą D

 

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Elblągu ul. Pływacka 25, 82-300 Elbląg
tel. 883 371 970
Biuro Handlu tel kom: 883371954 - kierownik
e-mail: handel@spolem.elblag.pl
Sekretariat Prezesa Zarządu tel: 883 371 970
e-mail: poczta@spolem.elblag.pl
Piekarnia tel: 883371952
e-mail:produkcja@spolem.elblag.pl
prev img

Napisz swoją opinie!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda